Wascator - Độ co rút sau giặt


Máy giặt thử nghiệm độ co rút, ổn định vải tiêu chuẩn Châu Âu

Ứng dụng

Wascator, model mới nhất FOM71 CLS, được coi là máy giặt tham chiếu chuẩn cho các phòng thí nghiệm ngành dệt may. Được sử dụng để thử nghiệm độ co rút, ổn định sau khi giặt (bao gồm cả đánh giá độ nhăn), Wascator đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chuẩn châu Âu và phương pháp thử của các nhãn hàng.

Tiêu chuẩn

M&S C58          M&S P4A               M&S P12C     M&S P1

M&S P4B          M&S P91               M&S P1A       M&S P4C

M&S P99A        M&S P1B               M&S P5A       M&S P114

M&S P1C         M&S P12                M&S P134      M&S P3A

M&S P12A       M&S P134A             M&S P4        M&S P12B

Next 7                Next 10                  Next 30         Next 7A

Next 11              Next 30A                Next 7B         Next 12

Next 34              Next 9                    Next 24         Next 36A

EN 26330:1993   EN ISO 6330:2000      ISO 6330:1984      

EN ISO 6330:2012

IEC 60456

tham khảo thêm: phương pháp thử nghiệm vải

http://thachanhvang.com/phuong-phap-thu-nghiem-vai