Vải thử nghiệm

http://thachanhvang.com/thiet-bi-thi-nghiem-nghanh-det-may

Vải đa sợi

Vải đa sợi DW, #1, #10, #10A, #41, #42, #49

Vải chà xát cotton

Vải Cotton thử bền màu chà xát

Vải bù trọng

Vải bù trọng

Thử mài mòn

Vật tư thử nghiệm Martindale

Len xanh chuẩn

Len xanh chuẩn thử độ bền màu ánh sáng, khí hậu

Vải đơn sợi

Vải thử nghiệm đơn sợi