Vải đa sợi


Cung cấp cùng giấy chứng nhận hợp chuẩn (Certificate of Conformity - COC)

  • Vải đa sợi DW
  • Vải đa sợi #1
  • Vải đa sợi #10
  • Vải đa sợi #10A
  • Vải đa sợi #41
  • Vải đa sợi #42
  • Vải đa sợi #49

 

Ứng dụng

     Thử bền màu
  • Thử độ bền màu giặt ướt và giặt khô
  • Thử độ bền màu mồ hôi, nước và nước biển
  • Thử độ bền màu ủi nóng, ép nhiệt, cán nóng

Tiêu chuẩn

     ISO 105-F10

     AATCC 15, AATCC 61, AATCC 101, AATCC 106, AATCC 107

     ASTM D 204-82

 

thử nghiệm dệt may