Vải chà xát cotton


ISO Crocking Cloths - 5x5cm 
AATCC Crocking Cloth - 2"x2"
Cotton Lawn

Ứng dụng

Thử bền màu

  • Cho thử nghiệm bền màu chà sát khô, ướt

Tiêu chuẩn

ISO 105-X12, AATCC Test Method 8

 

thử nghiệm dệt may