TruFade - Bền màu ánh sáng


Thiết bị thử độ bền màu ánh sáng, thời tiết bằng đèn Xenon

Ứng dụng

TruFade được thiết kế phù hợp với người sử dụng.

Chiều cao của thiết bị được điều chỉnh để người sử dụng thay đèn mà không cần dùng đến công cụ hỗ trợ. Buồng thử có thể mở rộng cho phép người sử dụng lắp và mở mẫu thử dễ dàng.

Phần mềm giúp dễ dàng theo dõi quá trình bay màu của mẫu thử và tuổi thọ của bóng đèn và kính lọc. 

Tiêu chuẩn

ATCC 117      AATCC 133
ISO 105-B02
IUF 402
SLF 402