Trục ngấm ép hóa chất


Trục ngấm ép hóa chất

Ứng dụng

  • Dùng ngấm ép màu nhuộm, hóa chất
  • Trục ép bọc cao su chống hóa chất ăn mòn
  • Điều chỉnh lực ép độc lập ở hai phía trục ép
  • Bố trí trục ép ở dạng đứng hoặc nằm
  • Tốc độ thay đổi là chọn thêm
  • Toàn bộ máy làm bằng thép không rỉ