Tin công ty

Hanoitex 2017

Diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm triển lãm IEC, Hà...

Máy quang phổ X-Rite

Máy quang phổ là các thiết bị hoạt động dựa trên phân tích quang phổ của ánh sán...