Thiết bị thử nghiệm dệt may

Thiết bị thử nghiệm dệt may

Accudry - Máy sấy thổi tung

Máy sấy thổi tung theo tiêu chuẩn Châu Âu

Crockmaster - Bền màu ma sát

Thiết bị thử độ bền màu chà xát

Dynawash - Độ bền của mẫu in

Thiết bị thử độ bền của mẫu in và các vật liệu đính trên hàng dệt may

Elmatear - Độ bền xé rách

Thiết bị thử độ bền xé rách vải kiểu kỹ thuật số

FlexiFrame - Độ bền kéo dãn

Thiết bị thử độ kéo giãn

Gyrowash - Bền màu giặt

Thử độ bền màu giặt và giặt khô

Impulse - Thử độ xù lông

Thử nghiệm độ xù lông vải theo nguyên tắc thổi tung

Martindale - Thử mài mòn, thử xù lông

Thử độ bền mài mòn và xù lông của vật liệu

ProMace - Thử xước móc

Thử xước móc

Orbitor - Thử xù lông, thử xước móc

Thử độ bền xù lông và xước móc

Thermaplate - Bền màu ép nhiệt

Thiết bị thử độ ổn định vải dưới tác dụng nhiệt, thử độ bền màu thăng hoa vải, sợi

Titan5 - Thử cường lực

Thiết bị thử cường lực

TruBurst - Thử độ phồng co

Thiết bị thử độ bền nén thủng & Độ ổn định co dãn đàn hồi của vật liệu

Proview - Thư viện ảnh chuẩn

Thư viện ảnh chuẩn đánh giá mẫu thử