Thang đo và thước đo


Thang đo và thước đo

 

Ứng dụng

Đo đạt 

Tiêu chuẩn

  • EN ISO 6330 and EN 26330
  • M&S P1A and P1B
  • NEXT TM12 and TM14