Quang phổ - Để bàn

Ci7860 Spectrophotometer

Quang phổ để bàn Ci7860 thiết lập tiêu chuẩn màu kỹ thuật số chính xác nhất để kết nối các thông số màu sắc của các nhà cung cấp khác nhau trong chuỗi cung ứng.

Ci7800 Spectrophotometer

Từ ý tưởng đến lập công thức màu, sản xuất và kiểm tra chất lượng, đầu quang phổ để bàn Ci7800 là thiết bị đọc màu tiên tiến nhất hiện nay