Phần mềm ứng dụng màu sắc

Color iQC

Phần mềm đánh giá màu iQC

Color iMatch

Phần mềm Phân tích công thức màu ứng dụng cho các ngành công nghiệp

NetProfiler

Phần mềm đảm bảo chất lượng