Máy quang phổ cầm tay Ci64


Ci64 - quang phổ cầm tay chính xác nhất của X-Rite với 3 lựa chọn mô phỏng SPIN/SPEX, độ bóng và UV 

Ứng dụng

Khi sai sót màu sắc xảy ra, cho dù có sự nhầm lẫn giữa các chi tiết kỹ thuật của khách hàng và sản phẩm sản xuất, biến đổi màu sắc từ mẻ-đến- mẻ, kết quả là lãng phí và làm lại.

Nhóm đầu Quang phổ cầu phản xạ X-Rite Ci6x, cùng với NetProfiler, phân tích màu iMatch và phần mềm Màu IQC, giảm tỷ lệ từ chối và phế liệu và cải thiện thời gian xuất sản phẩm ra thị trường và lợi nhuận.

Với một loạt các cấu hình và mức giá, gia đình Ci6x cung cấp giải pháp cho các tổ chức của tất cả các loại và kích cỡ.

tham khảo thêm: máy quang phổ

http://thachanhvang.com/may-quang-pho-la-gi