Máy phòng co vải Sanfor


  • Cấu hình tiêu chuẩn của máy có chiều rộng khổ vải làm việc khác nhau từ 1400mm - 2400mm
  • Các điều chỉnh cấu hình khác như sự kết hợp bộ hướng dẫn và hệ thống chỉnh tâm vải, bộ chỉnh xiêng – võng canh vải, xích dẫn vải đầu vào, bộ xông hơi đầu vào và bộ cuộn vải đầu ra có sẵn để lựa chọn
  • Đườgn kính trống cán ủi vải có đường kính từ 800mm – 2000mm
  • Cấu hình máy kết hợp băng tải Cao su – Nỉ kết hợp có sẵn cung cấp theo yêu cầu của khách hàng