Máy nhuộm Ngấm ép – Sấy – Gắn màu nhiệt độ cao


Máy nhuộm Ngấm ép – Sấy – Gắn màu nhiệt độ cao

Ứng dụng

  • Buồng sấy gia nhiệt bằng điện cho phép cài đặt nhiệt độ từ 100 – 180oC
  • Buồng gắn màu cho phép xử lý vải trong thời gian từ 30 giây – 2 phút ở nhiệt độ Max. 250oC
  • Toàn bộ máy làm bằng thép không rỉ
  • Mô phỏng chính xác quy trình thực tế trên máy nhuộm sản xuất
  • Buồng sấy vải sơ bộ