Máy nhuộm Ngấm ép – Chưng hơi


Máy nhuộm Ngấm ép – Chưng hơi 

Ứng dụng

  • Mô phỏng chính xác quy trình thực tế trên máy nhuộm sản xuất
  • Thời gian vải vào buồng xông hơi ít hơn 04 giây
  • Toàn bộ máy làm bằng thép không rỉ
  • Thời gian xử lý vải trong buồng có thể điều chỉnh từ 30 – 120 giây
  • Buồng chưng hơi gia nhiệt bằng hơi bão hòa ở nhiệt độ Max. 103oC