Máy nhuộm dye-pad - ProofTEX


Dòng máy ProofTEX được thiết kế để nhuộm các mẫu trong quá trình thử nghiệm.

ProofTEX có hai trục bố trí nằm ngang cho nhuộm hoạt động kiểu máng ngấm (trough dye) và hai vách bên bảo vệ để chứa dung dịch phẩm nhuộm (nip dye). Ngoài ra còn có một bồn chứa bằng thép không gỉ để phục hồi thuốc nhuộm.

Ngoài ra thiết bị còn có khả năng xử lý các mẻ vải nhỏ, lên đến 20 mét