Máy mài vải với Băng quấn kim cương tạo hiệu ứng vỏ quả đào


  • Khổ vải làm việc tiêu chuẩn của máy từ 1600mm - 2200mm.
  • Cấu hình máy với 04 trục trang bị băng quấn kim cương
  • Kích thước phủ hạt kim cương trên băng quấn từ 80/ 150/ 220/ 320/ 400/ 600
  • Hệ thống hút bụi là cấu hình chuẩn của máy
  • Kiểm soát sức căng vải thông qua hệ thống TAV PLC