Máy giặt thử nghiệm tiêu chuẩn

Máy giặt thử nghiệm tiêu chuẩn AATCC/ISO/JIS

Máy giặt & Máy sấy tiêu chuẩn AATCC - Labtex LBT M6

Máy giặt & Máy sấy Labtex - TAV version - LBT M6

Máy giặt & máy sấy tiêu chuẩn Châu Âu - Miele

Máy giặt và máy sấy tiêu chuẩn Châu Âu