Máy đốt lông vải


Cấu hình chuẩn

  • 02 - 06 thanh đốt với các lỗ bằng thép không gỉ đốt trên cả hai mặt của vải, với sự điều chỉnh hướng từ trực tiếp đến sự tiếp xúc của ngọn lửa theo phương tiếp tuyến
  • Những thanh đốt được xoay và tự động tắt khi máy được dừng lại
  • Van cấp điều khiển tỷ lệ phần trăm cho khả năng phối trộn đầy đủ các hỗn hợp không khí / khí cho mỗi thanh đốt
  • Trang bị các trục làm mát vải, giữa vải ở điều kiện kiểm soát và lắp song song với các đầu đốt

Ứng dụng

Để giảm các gút vón sợi và tăng độ mịn bề mặt vải, các sơ lông dài trê vải cần phải được đốt bỏ thông qua máy đốt lông