Máy compact vải dệt kim mở khổ


  • Cấu hình tiêu chuẩn của máy có chiều rộng khổ vải làm việc khác nhau từ 1400mm - 2400mm
  • Các điều chỉnh cấu hình khác như sự kết hợp bộ hướng dẫn và hệ thống chỉnh tâm vải, bộ chỉnh xiêng – võng canh vải, xích dẫn vải đầu vào, bộ xông hơi “V” đầu vào và bàn kiểm vải đầu ra có sẵn để lựa chọn
  • Cấu hình máy kết hợp băng tải Cao su – Nỉ kết hợp có sẵn cung cấp theo yêu cầu của khách hàng