Máy chải lông vải tạo hiệu ứng vỏ quả đào


  • Cấu hình tiêu chuẩn của máy có khổ rộng làm việc vải mở khổ khác nhau từ 1800mm - 2400mm
  • Các cấu hình máy khác như 01 x 10 trục chải hoặc 02 x 16 trục chải trên mỗi trống
  • Chất lượng lông chải làm từ Carbon hoặc Ceramic theo yêu cầu của khách hàng
  • Hệ thống hút bụi là cấu hình chuẩn của máy
  • Kiểm soát sức căng vải thông qua loadcell và PLC