Len xanh chuẩn


 • Len xanh chuẩn ISO kiểu số 1    
 • Len xanh chuẩn ISO kiểu số 2     
 • Len xanh chuẩn ISO kiểu số 3    
 • Len xanh chuẩn ISO kiểu số 4     
 • Len xanh chuẩn ISO kiểu số 5    
 • Len xanh chuẩn ISO kiểu số 6     
 • Len xanh chuẩn ISO kiểu số 7     
 • Len xanh chuẩn ISO kiểu số 8     
 • Len xanh chuẩn AATCC  Lightfastness L-2    
 • Len xanh chuẩn AATCC Standard of Fading for L-2    

 

Ứng dụng

 • Dùng kiểm soát cấp màu trong thử nghiệm độ bền màu ánh sáng, bền màu khí hậu

Tiêu chuẩn

ISO 105-B series, AATCC 16