LED lamps - SPL/Judge


Đầu tháng 4 vừa qua, phòng quản lý chất lượng của Walmart đã công bố việc áp dụng nguồn đèn LED vào việc đánh giá màu sắc.

Bóng LED được phát triển tương quan với ánh đèn LED hiện đang được sử dụng trong các cửa hàng của Walmart.

TAV với cương vị là đối tác chính hãng của X-rite tại Việt Nam – đang  cung cấp bóng đèn LED này cho các  Khách hàng trong ngành Dệt may. Với kinh nghiệm hoạt động và sự hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác chính hãng, TAV tự tin sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng có thể đáp ứng đúng các tiêu chuẩn  quốc tế đang hiện hành.

Ứng dụng

- Thay thế một số nguồn bóng có sẵn trong các tủ đèn nhằm mục đích mô phỏng tương quan ánh đèn LED hiện đang được sử dụng trong các cửa hàng của Walmart.

Tiêu chuẩn

Dành cho nhãn hàng Walmart.