Lắp đặt và Hướng dẫn sử dụng

  • Lắp ráp, cài đặt máy
  • Hướng dẫn vận hành bằng cả tiếng Anh & Việt Nam