Hệ thống Pha – Châm màu tự động


Hệ thống Pha – Châm màu tự động cho nhuộm

Ứng dụng

  • Hệ thống châm dung dịch không dùng ống dẫn, độ thông suốt cao, ít bảo trì
  • Thay đổi dung dịch dễ dàng, không gây nhiễm màu dung dịch, dễ dàng nâng cấp công suất hệ thống
  • Không cần vệ sinh thường xuyên, không bị tắc, độ lặp cao
  • Không cần khởi động, thuận tiện cho người vận hành
  • Phương pháp châm định lượng trọng lượng, chính xác tối đa và cho phép truy tìm kết quả
  • Đầu châm màu và cân cố định, giúp hệ thống ổn định khi châm dẫn đến kết quả châm có độ lắp lại xuất xắc
  • Phần mềm trê nền tảng hệ điều hành Window, dễ vận hành
  • Chức năng phát hiện và cảnh báo tự động
  • Vận hành đa nhiệm và mở rộng dễ dàng

Tiêu chuẩn