FlexiFrame - Độ bền kéo dãn


Thiết bị thử độ kéo giãn

Ứng dụng

FlexiFrame dùng để thử độ kéo giãn và hồi phục trong một số tiêu chuẩn không sử dụng máy cường lực được do thời gian thử kéo dài (thường là vài giờ).

Tiêu chuẩn

ASTM D3107, Arcadia AG31, Ralph Lauren and ASTM D2594