Dụng cụ đánh giá

LED lamps - SPL/Judge

Bóng LED được phát triển tương quan với ánh đèn LED hiện đang được sử dụng trong các cửa hàng của Walmart.

Thang xám / Thước xám

Đánh giá cấp độ thay đổi màu hoặc dây lem

Bộ thử độ mù màu Munsell 100

Bộ thử độ mù màu Munsell 100

Ảnh chuẩn AATCC

Đánh giá các thay đổi bề ngoài của mẫu thử

Thang đo và thước đo

Thang đo và thước đo