Dây chuyền xả xoắn –xẻ khổ - giặt lông


  • 100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 304
  • Trang bị các đầu dò, camera và đầu xẻ khổ mới nhất từ các nhà chế tạo hàng đầu (E-L hoặc Bianco)
  • Máng giặt – ngấm và trục ép cho hiệu suất ngấm ép cao và hệ thống tuần hoàn nước giặt.