Dây chuyền nhuộm Ngấm ép – Chưng hơi


-   Phần thiết yếu của dây chuyền nhuộm là bộ ngấm ép nhuộm OTPICOLOUR với trục ép ANDRITZ Kusters S-Roller nguyên bản, Buồng chưng hơi OTPISTEAM-L và bể giặt kiểu lên xuống OPTIWASH-L. Sự kết hợp của các trục dẫn vải đường kính lớn và trục trên hỗ trợ dẫn động bảo đảm dẫn vải không bị nhăn ngay cả đối với vải nhạy cảm nhất. Nhờ có hệ thống điều khiển quá trình và các trạm châm hóa chất tự động OPTIDOS, việc thay đổi các mẻ nhuộm diễn ra trong thời gian ngắn.

-    Hệ thống ENERGYSAVE với nhiệt độ nước thải được kiểm soát và thông qua hệ thống trao đổi nhiệt làm giảm nhu cầu năng lượng nhiệt bằng 75%. Cả hai yếu tố làm tăng hiệu quả bằng cách giảm chi phí sản xuất.

-  100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316