Dây chuyền Làm bóng kiềm liên tục


Cấu hình:

  • Dây chuyền OPMERC thiết kế dựa trên hệ thống có xích, không xích hoặc HYBRYD kết hợp xích – trục
  • Dây chuyền OPTIMERC tương thích với các hệ thống tái sinh xút giúp giảm thiểu lượng xút hao hụt
  • OPTIMERC trang bị hệ thống kiểm soát cấp hóa chất tự động OPTIDOSE
  • Hệ thống kết hợp máng ngấm- trục ép và xích đầu vào kết hợp (chọn thêm) giúp đưa vải đầu vào dễ dàng, ổn định nhờ khả năng cấp dồn/ kéo và căng vải, việc này giúp vải có tính ổn định cao khi đi qua các bước tiếp theo
  • 100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316

Ứng dụng

Quá trình hoàn tất vải làm bóng kiềm giúp cho vải Cotton đạt chất lượng cao nhất. Hiệu quả ngấm màu cũng như độ bóng của vải quyết định bề ngoài tao nhã của vải được làm bóng như quần áo, khăng trải bàn và bọc gường, áo gối.