Dây chuyền giặt liên tục


-    Dây chuyền OPTIWASH là giải pháp lý tườgn cho việc xử lý giặt vải sau khi nhuộm, in; cho các loại vải dệt kim và dệt thoi

-  Hệ thống ENERGYSAVE với nhiệt độ nước thải được kiểm soát và thông qua hệ thống trao đổi nhiệt làm giảm nhu cầu năng lượng nhiệt bằng 75%. Cả hai yếu tố làm tăng hiệu quả bằng cách giảm chi phí sản xuất.

-  100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316