Crease Recovery - Góc hồi nhàu


Thiết bị thử phục hồi nếp gấp, ủi vải

Ứng dụng

Một nếp nhăn được hình thành trên một mẫu thử nghiệm bằng cách áp dụng một áp lực có tải trọng cụ thể lên mẫu. Các thử nghiệm phục hồi nếp gấp đo góc độ phục hồi của mẫu và được sử dụng để xác định ghi nhãn Chăm sóc dễ dàng và Ủi dễ dàng.

Tiêu chuẩn

European: ISO 2313, EN 22313 & M&S P22

American: AATCC 66