Ci60


Đầu Quang phổ cầm tay

Ứng dụng

Khi sai sót màu sắc xảy ra, cho dù có sự nhầm lẫn giữa các chi tiết kỹ thuật của khách hàng và sản phẩm sản xuất, biến đổi màu sắc từ mẻ-đến- mẻ, kết quả là lãng phí và làm lại. Nhóm đầu Quang phổ cầu phản xạ X-Rite Ci6x, cùng với NetProfiler, phân tích màu iMatch và phần mềm Màu IQC, giảm tỷ lệ từ chối và phế liệu và cải thiện thời gian xuất sản phẩm ra thị trường và lợi nhuận. Với một loạt các cấu hình và mức giá, gia đình Ci6x cung cấp giải pháp cho các tổ chức của tất cả các loại và kích cỡ