Buồng sấy khung căng


Buồng sấy khung căng

Ứng dụng

  • Lực căng dọc và ngang của vải có thể điều chỉnh dễ dàng
  • Nhiệt độ buồng có thể cài từ 20 – 250oC
  • Trang bị quạt tuần hoàn gió nóng
  • Cài đặt nhiệt độ từ 1 – 999 giây
  • Tự động ra mẫu kết hợp còi báo
  • Toàn bộ máy làm bằng thép không rỉ