Bóng đèn thay thế


Các nguồn sáng chuẩn

  • Artificial daylight (D65 or D75)
  • Store lighting (TL84, TL83 or CWF)
  • Filament (F)
  • Illuminant (A)
  • Horizon (H)
  • Ultraviolet (UV)

Nhãn hiệu: Sylvania, Philips, Osram, Tungsten, VeriVide,...

Kích thước: 600mm - 24", 900mm, 1200mm - 48", 1500mm, 2400mm - 96"

Nhãn hàng: Adidas, Nike, H&M, M&S, NEXT, Tesco, Victoria's Secret, George, Arcadia,...

Ứng dụng