Băng tải sấy vải


Băng tải sấy vải – Dollfus & Muller

Băng tải lưới sấy dùng trong quá trình sấy trên các máy sấy không sức căng, máy sấy in với mục đích chuyển vải từ đầu này sang đầu kia của buồng sấy.

Các cải tiến trên băng tải của Dollfus & Muller giúp:

  • Độ thông gió cao
  • Đạt độ mềm dẻo cao
  • Không báo bẩn mặt sau, cho phép rửa vệ sinh
  • Độ bền lâu hơn