Băng tải cao su máy Sanfor


Băng tải cao su máy Sanfor  – Trelleborg

Quá trình Sanfor giúp vải dệt thoi tránh sự co rút của vải sau khi giặt cũng như là cải thiện cảm giác độ láng mịn của vải

Các cải tiến trên Băng cao su của Trelleborg giúp:

  • Độ compact cao hơn
  • Đạt tốc độ chạy máy nhanh hơn
  • Độ bền lâu hơn