Accudry - Máy sấy thổi tung


Accudry - Máy sấy thổi tung theo tiêu chuẩn Châu Âu

Ứng dụng

AccuDry3 mô phỏng điều kiện giặt gia đình ở thị trường châu Âu để thử nghiệm độ co rút, ổn định vải; thường được dùng chung với máy giặt chuẩn Wascator.

Tiêu chuẩn

EN ISO 6330      M&S

NEXT                TWC-TM 31 and 254